Informacja o unieważnieniu post. pn.: "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie miasta i gminy Ćmielów",  znak: I.271.11.2018