2//2018 Planu Ochrony Środowiska  dla Miasta i Gminy Ćmielów na lata 2018-2022 z perspektywą do 2026 roku.