Uchwała Rady Miejskiej w Ćmielowie Nr XXXII/201/2006 z dnia 25.01.2006r. w sprawie: zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Ćmielowie.