Uchwała Rady Miejskiej w Ćmielowie Nr XXXII/202/2006 z dnia 25.01.2006r. w sprawie: górnych stawek opłat za wywóz i unieszkodliwianie nieczystości płynnych przez Samorządowy Zakład Wodociągów i Gospodarki Komunalnej w Ćmielowie oraz zasad rozliczania świadczonych usług.