Protokół pokontrolny z przeprowadzonej kontroli w dniach 13-21.06.2005r. Kontrola obejmowała ubezpieczenia społeczne.