Protokół pokontrolny kontroli doraźnej przeprowadzonej w dniach 01-03 sierpnia 2005r. w Urzędzie Miasta i Gminy Ćmielów uzupełniającej kontrolę przeprowadzoną w dniach 06-15 czerwca 2005r.