Uchwała Rady Miejskiej w Ćmielowie Nr XXXIII/205/2006 z dnia 23.02.2006r. w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w Ćmielowie na rok 2006.