Uchwała Rady Miejskiej w Ćmielowie Nr XXXIII/206/2006 z dnia 23.02.2006r. w sprawie: wprowadzenia dopłat do biletów dla emerytów i rencistów oraz honorowych krwiodawców Miasta i Gminy Ćmielów na środki lokalnego, krajowego transportu zbiorowego.