Uchwała Rady Miejskiej w Ćmielowie Nr XXXIII/208/2006 z dnia 23.02.2006r. w sprawie: "Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Miasta i Gminy Ćmielów".