Uchwała Rady Miejskiej w Ćmielowie Nr XXXIII/209/2006 z dnia 23.02.2006r. w sprawie: zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Ćmielowie Nr XVI/135/2000 z dnia 04 kwietnia 2000r. dotyczącej poboru łącznego zobowiązania pieniężnego i innych należności pieniężnych od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia.