Uchwała Rady Miejskiej w Ćmielowie Nr XIII/88/2004 z dnia 04.03.2004r. w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Ćmielowie na rok 2004.