Uchwała Rady Miejskiej w Ćmielowie Nr XIII/90/2004 z dnia 04.03.2004r. w sprawie: określenia zasad i kryteriów odpłatności za dożywianie uczniów.