Uchwała Rady Miejskiej w Ćmielowie Nr XIII/91/2004 z dnia 04.03.2004r. w sprawie: obniżenia wysokości wskaźników procentowych określających maksymalną wysokość dodatku mieszkaniowego łącznie z ryczałtem.