Uchwała Rady Miejskiej w Ćmielowie Nr XIII/95/2004 z dnia 04.03.2004r. w sprawie: zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Ćmielowie Nr XVI/135/2000 z dnia 04 kwietnia 2004r. dotyczącej poboru łącznego zobowiązania pieniężnego i innych należności pieniężnych od osób fizycznych  w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia.