Informacja o unieważnieniu post. I.271.12.2018 pn. "Zakup energii elektrycznej"