OBWIESZCZENIE Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach.