Protokół Nr LV/2018 z obrad Sesji Rady Miejskiej w Ćmielowie odbytej w dniu 02 sierpnia 2018 roku