Protokół Nr LVI/2018 z obrad Sesji Rady Miejskiej w Ćmielowie odbytej w dniu 29 sierpnia 2018 roku