Protokół Nr LVII/2018 z obrad Sesji Rady Miejskiej w Ćmielowie odbytej w dniu 11 września 2018 roku