Protokół Nr LVIII/2018 z obrad Sesji Rady Miejskiej w Ćmielowie odbytej w dniu 27 września 2018 roku