Protokół Nr LIX/2018 z obrad Sesji Rady Miejskiej w Ćmielowie odbytej w dniu 18 października 2018 roku