Protokół Nr LX/2018 z obrad Sesji Rady Miejskiej w Ćmielowie odbytej w dniu 8 listopada 2018 roku