Informacja o unieważnieniu post. I.271.14.2018 pn. "Zakup energii elektrycznej"