Protokół Nr III/2018 z obrad Sesji Rady Miejskiej w Ćmielowie odbytej w dniu 13 grudnia 2018 roku