Protokół ustaleń z czynności kontrolno-rozpoznawczych dotyczących rozpoznania możliwości i warunków prowadzenia działań ratowniczych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej w Urzędzie Miasta i Gminy w Ćmielowie.