Uchwała Rady Miejskiej w Ćmielowie Nr XV/103/2004 z dnia 09.06.2004r. w sprawie: przyjęcia "Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Ćmielów", którego integralną częścią jest "Plan Gospodarki Odpadami dla Miasta i Gminy Ćmielów".