Uchwała Rady Miejskiej w Ćmielowie Nr XV/104/2004 z dnia 09.06.2004r. w sprawie: przyjęcia "Planu Rozwoju Lokalnego dla Miasta i Gminy Ćmielów".