Uchwała Rady Miejskiej w Ćmielowie Nr XIX/121/2004 z dnia 25.11.2004r. w sprawie: ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Ćmielowa mgr inż. Jan Kuśmierz.