Uchwała Rady Miejskiej w Ćmielowie Nr XIX/122/2004 z dnia 25.11.2004r. w sprawie: diet i zwrotu kosztów podróży dla radnych za wyjazdy związane z pracami Rady.