Uchwała Rady Miejskiej w Ćmielowie Nr XIX/123/2004 z dnia 25.11.2004r. w sprawie: diet dla sołtysów i przewodniczących Komitetów Osiedlowych.