Uchwała Rady Miejskiej w Ćmielowie Nr XIX/124/2004 z dnia 25.11.2004r. w sprawie: ustalenia diety dla Przewodniczącego Rady Miejskiej w Ćmielowie i Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej.