Protokół Nr IV/2018 z obrad Sesji Rady Miejskiej w Ćmielowie odbytej w dniu 28 grudnia 2018 roku