Ćmielów dn. 13.02.2019r.

 

 

 

 

Zawiadomienie

o wyniku konkursu ofert na udzielenie dotacji z budżetu Gminy Ćmielów na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu dla klubów sportowych działających na terenie Gminy Ćmielów na 2019 rok.

 

Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Ćmielowie Nr III/15/2010 z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie określenia warunków tworzenia, w tym organizacyjnych oraz trybu finansowania zadań z zakresu sportu na terenie Gminy Ćmielów podaję do publicznej wiadomości, że:

 

1. W ramach przeprowadzonego konkursu  ofert na udzielenie dotacji z budżetu Gminy Ćmielów na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu dla klubów sportowych działających na terenie Gminy Ćmielów na 2019 rok, do godz. 11:00 dnia 13.02.2019r. wpłynęła jedna oferta złożona przez: Miejski Klub Sportowy „ŚWIT” 27-440 Ćmielów
ul. Sportowa 50. Nazwa zadania zaproponowanego: „Sport Ćmielowski w 2019 roku - upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w Gminie Ćmielów i szkolenie sportowe dzieci, młodzieży i dorosłych oraz przygotowywanie ich do rywalizacji w grupach rozgrywkowych” – wnioskowana kwota dotacji: 115 000,00zł.

 

2. Burmistrz Ćmielowa Zarządzeniem Nr 27/2019 z dnia: 13 lutego 2019r. zatwierdził udzielenie dotacji z budżetu gminy w kwocie 115 000,00 zł. na realizację zadania zaproponowanego przez: Miejski Klub Sportowy „ŚWIT” 27-440 Ćmielów ul. Sportowa 50, pn.: „Sport Ćmielowski w 2019 roku - upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w Gminie Ćmielów i szkolenie sportowe dzieci, młodzieży i dorosłych oraz przygotowywanie ich do rywalizacji w grupach rozgrywkowych”

 

Uzasadnienie wyboru: oferent zaproponował realizację zadania zgodnego z celem określanym w §1 uchwały Rady Miejskiej w Ćmielowie Nr III/15/2010 z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie określenia warunków tworzenia, w tym organizacyjnych oraz trybu finansowania zadań z zakresu sportu na terenie Gminy Ćmielów. Zadanie jest kierowane do mieszkańców miasta i gminy Ćmielów i przewiduje uczestnictwo dużej liczby osób proponując upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży oraz dorosłych osób. Realizacja zadania uwzględnia zapotrzebowanie społeczne na najpopularniejszą dyscyplinę sportu jakim jest piłka nożna, zapewniając wszystkim mieszkańcom możliwość zarówno czynnego, jak i biernego uczestnictwa.