Protokół Nr V/2019 z obrad Sesji Rady Miejskiej w Ćmielowie odbytej w dniu 29 stycznia 2019 roku