Protokół Nr VI/2019 z obrad Sesji Rady Miejskiej w Ćmielowie odbytej w dniu 18 lutego 2019 roku