Protokół Nr VII/2019 z obrad Sesji Rady Miejskiej w Ćmielowie odbytej w dniu 25 marca 2019 roku