INFORMACJA !

W związku z wystąpieniem w dniu 21 czerwca 2019 roku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych tj. opadu gradu i  deszczu nawalnego informujemy, że Rolnicy Gminy Ćmielów poszkodowani  w wyniku tego zjawiska i wystąpienia strat w uprawach rolnych powyższy fakt mogą zgłaszać w Urzędzie Miasta i Gminy w Ćmielowie, pok. nr 1 w terminie do 05.07.2019r.

- wypełniając stosowny wniosek wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych oraz załączając kopię wniosku o płatności obszarowe.

 

                    Burmistrz Ćmielowa

                       /-/ Joanna Suska