Protokół Nr X/2019 z obrad sesji Rady Miejskiej w Ćmielowie odbytej w dniu  8 maja 2019 roku