Protokół Nr XI/2019 z obrad Nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Ćmielowie odbytej w dniu  7 czerwca 2019 roku