INFORMACJA!

W związku z ogłoszeniem komunikatu na stronie IUNG System Monitoringu Suszy Rolniczej odnośnie wystąpienia suszy rolniczej w Gminie Ćmielów w dniach 11 maja – 10 lipca 2019r.

Urząd Miasta i Gminy w Ćmielowie informuje o możliwości składania wniosków przez rolników posiadających uprawy rzepaku i rzepiku ozimego na glebach klasy 6.

Wniosek należy złożyć do tutejszego Urzędu do dnia 23.07.2019r. w pok. Nr 1.

Burmistrz Ćmielowa

/-/ Joanna Suska