Informacja o zamiarze  udostępnienia kanałów technologicznych w załączniku