Protokół Nr XIV/2019 z obrad sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Ćmielowie odbytej w dniu  02 sierpnia 2019 roku.