Uchwała Rady Miejskiej w Ćmielowie Nr XX/131/2004 z dnia 14 grudnia 2004r. w sprawie: zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Miasta i Gminy Ćmielów.