Uchwała Rady Miejskiej w Ćmielowie Nr XX/132/2004 z dnia 14 grudnia 2004r. w sprawie: wysokości stawek i zwolnień od podatku od nieruchomości na rok 2005.