Uchwała Rady Miejskiej w Ćmielowie Nr XX/133/2004 z dnia 14 grudnia 2004r. w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę do obliczania podatku rolnego na rok podatkowy 2005 na obszarze gminy Ćmielów.