Informacja o unieważnieniu post.  I.271.7.2019 pn.: "Odbiór i  zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie miasta i gminy Ćmielów" w zał.