Uchwała Rady Miejskiej w Ćmielowie Nr XX/134/2004 z dnia 14 grudnia 2004r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2005r.