Uchwała Rady Miejskiej w Ćmielowie Nr XX/135/2004 z dnia 14 grudnia 2004r. w sprawie: ustalenia wysokości stawki podatku od posiadania psów, określenia zasad poboru oraz termin płatności i zwolnień na 2005r.