Protokół Nr XV/2019 z obrad sesji Rady Miejskiej w Ćmielowie odbytej w dniu 14 sierpnia 2019 roku.