Protokół Nr XVI/2019 z obrad sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Ćmielowie odbytej w dniu 27 sierpnia 2019 roku.